Danh sách học sinh trúng tuyển Lớp 1 NH 2021-2022

Thứ ba - 24/08/2021 14:59
TRƯỜNG TH AN TÂY A          
 
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 1.1
  NĂM HỌC 2021 -2022
             
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng,
 năm sinh
Nữ Số điện thoại Ghi chú
 
1 Lê Mỹ Ái 28/04/2014 x 0836809984  
2 Bùi Phạm Hoài An 20/03/2015 x 0972884197  
3 Đỗ Ngọc Phương An 09/09/2012 x 0819925961  
4 Trần Võ Khánh An 19/02/2015   0762933520  
5 Đỗ Hoàng Anh 06/04/2015   0849171001  
6 Lê Ngọc Bảo Anh 30/09/2015 x 0939758529  
7 Nguyễn Tuấn Anh 21/01/2014   0367649622  
8 Nguyễn Phi Hoàng Ân 22/02/2015   0974262676  
9 Châu Gia Bảo 19/10/2015   0383932811  
10 Lưu Gia Bảo 10/06/2015   0942436225  
11 Nguyễn Hùng Cường 02/03/2015   0337045779  
12 Nguyễn Hùng Cường 08/12/2015   0374608526  
13 Đặng Nguyễn Khánh Cường 12/02/2015   0345455069  
14 Nguyễn Hữu Vinh Danh 27/10/2015   0359972970  
15 Nguyễn Văn Đức 14/10/2013   0916682180  
16 Trần Mai Gia Hân 01/04/2015 x 0377222877  
17 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/11/2015 x 0369241818  
18 Quách Gia Huy 16/05/2014   0917694853  
19 Nguyễn Thị Yến Huỳnh 18/11/2015 x 0976420927  
20 Lê Khánh Hưng 10/10/2015   0964784216  
21 Bùi Quốc Khánh 09/02/2015   0329281501  
22 Yan nhã Kỳ 26/10/2015 x 0867663760  
23 Nguyễn Bảo Lâm 06/07/2015   0829994849  
24 Lê Nguyễn Gia Minh 07/11/2015   0378357825  
25 Trần Bảo Ngọc 21/01/2015 x 0388685696  
26 Võ Thiện Nhân 30/05/2015   0856404040  
27 Trần Thị Khánh Như 29/09/2015 x 0833930047  
28 Lê Văn Đức Phát 24/01/2015   0969602161  
29 Triệu Duy Phúc 10/02/2015   0979144748  
30 Nguyễn Phúc Thịnh 11/03/2015   0916848289  
31 Nguyễn Anh Thư 11/07/2015 x 0918762064  
32 Võ Ngọc Trâm 05/08/2015 x 0815950843  
33 Nguyễn Ngọc Gia Trân 14/10/2015 x 0903195976  
34 Đặng Nguyễn Bảo Trân 08/02/2015 x 0984130046  
35 Nguyễn Xuân Trường 20/09/2015   0987776825  
36 Trương Viết Anh Tường 08/02/2015   0935714302  
37 Nguyễn Ngọc Hoàng Vy 25/04/2015 x 0946470730  
38 Lê Nguyễn Nhật Vy 12/04/2015 x 0902707925  
             
          Giáo viên chủ nhiệm
             
          Phạm Thị Thanh Hằng
             
TRƯỜNG TH AN TÂY A          
 
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 1.2
  NĂM HỌC 2021 -2022
             
1 Thạch Nguyễn Khánh An 24/02/2015 x 0845395051  
2 Huỳnh Phúc An 09/11/2015   0368455424  
3 Nguyễn Thị Bảo An 14/11/2015 x 0986456934  
4 Phan Thanh Chương 02/08/2015   0963191044  
5 Lê Hùng Duy 30/12/2015   0986183533  
6 Từ Trường Đại 26/03/2015   0827363475  
7 Nguyễn ngọc 16/11/2015 x 0974935011  
8 Vũ Nguyễn Minh Hạnh 11/11/2015 x 0984975275  
9 Nguyễn Thị Hằng 02/03/2015 x 0946003758  
10 Hồ Lâm Tuấn Huy 19/09/2015   0982553406  
11 Nguyễn Gia Hưng 26/08/2015   0399117665  
12 Nguyễn Phúc Gia Khang 14/11/2015   0949494150  
13 Lương Tuấn Kiệt 29/09/2015   0868227953  
14 Đinh Thị Tuyết Lan 30/12/2015 x 0394682629  
15 Trần Bảo Lâm 21/03/2015   0902976995  
16 Phạm Lê Trúc Linh 14/11/2015 x 0944952466  
17 Trần nguyễn Bá Long 22/07/2015   0333043919  
18 Chế Kim Ngân 03/02/2015 x 0932707400  
19 Qúach Trọng Nghĩa 01/08/2014   0944380385  
20 Phạm Thị Bảo Ngọc 24/08/2014 x 0368328975  
21 Thái Văn Ngọc Nhất 31/05/2015   0792025580  
22 Lê Minh Nhật 11/07/2015   0383919449  
23 Trịnh Tâm Như 24/07/2015 x 0388459028  
24 Lê Hoàng Phát 24/07/2015   0987177794  
25 Lê Dương Hoàng Phúc 19/09/2015   0961569204  
26 Nguyễn Tấn Phước 11/02/2015   0878414207  
27 Trần Chí Tài 05/11/2015   0983885012  
28 Huỳnh Phát Tài 25/12/2013   0378867990  
29 VÕ Trí Thiện 20/01/2015   03838366966  
30 Nguyễn Đại Phú Thịnh 16/10/2014   0392027618  
31 Lăng Thị Bảo Trang 18/08/2015 x 0356436414  
32 Võ Bích Trâm 17/05/2015 x 0977294267  
33 Nguyễn Đức Trí 01/06/2015   0989979641  
34 Bùi Quang Tùng 19/09/2015   0365093818  
35 Nguyễn Tường Vy 08/03/2015 x 0914511039  
36 Phạm Huỳnh Trường Vy 22/08/2015 x 0919525676  
37 Trần Thị Như Ý 05/10/2014 x 0339909207  
38 Nguyễn Hoàng Yến 09/01/2015 x 0585710570  
             
        Giáo viên chủ nhiệm  
             
        Vũ Thị Xuân Mai  
             
TRƯỜNG TH AN TÂY A          
 
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 1.3  
  NĂM HỌC 2021 -2022  
             
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng,
 năm sinh
Nữ Số điện thoại Ghi chú
 
1 Nguyễn Thái An 09/05/2015   0985002463  
2 Nguyễn Bảo Anh 08/03/2015 x 0945415854  
3 Nguyễn Thị Bảo Anh 18/02/2015 x 0961512914  
4 Nguyễn Hoàng gia Bảo 28/03/2015   0904738788  
5 Đỗ Kim Mỹ Bình 12/02/2015 x 0703721670  
6 Ngô Nhật Duy 09/11/2015   0913973775  
7 Nguyễn Thanh Duy 25/11/2015   0975430451  
8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/04/2015 x 0792873468  
9 Trần Thị Ngọc Hạnh 15/06/2015 x 0919351496  
10 Huỳnh Tấn Hào 04/09/2013   0386456492  
11 Trịnh Gia Huy 09/03/2015   0967166538  
12 Lê Duy Khánh Hưng 01/09/2015   0984660995  
13 Huỳnh Gia Khang 07/03/2014   0373980536  
14 Đỗ Tường Khang 02/03/2015   0919092659  
15 Lê Quốc Khánh 09/02/2015   0393543582  
16 Trần Đăng Khoa 02/05/2014   0908387980  
17 Trịnh Khánh Linh 04/10/2015 x 0933101944  
18 Văn Lâm Minh 23/05/2014   0889353904  
19 Nguyễn Thị Diễm My 19/08/2015 x 0903710148  
20 Nguyễn Hà My 09/07/2015 x 0962679617  
21 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 19/09/2015   0937476141  
22 Thạch Nên 03/06/2014   0372728235  
23 Nguyễn Lâm Như 02/02/2015 x 0971344817  
24 Huỳnh Ngô Minh Nhựt 23/03/2015   0946047305  
25 Tiêu Minh Phát 16/03/2015   0334687354  
26 Trương Thiên Phúc 16/11/2015   0915199321  
27 Huỳnh Nguyễn Nhã Phương 04/12/2015 x 0923930337  
28 Trần Thị Ngọc Quyền 21/08/2015 x 0333935742  
29 Phạm Như Quỳnh 19/11/2015 x 0348467655  
30 Nguyễn Minh Tài 29/03/2015   0395879299  
31 Đoàn Nguyễn Tấn 17/05/2015   0707365692  
32 Lê Ngọc Thái 18/07/2013   0365535582  
33 Võ Đức Thịnh 03/04/2015   0388524557  
34 Nguyễn Thanh Thúy 26/11/2015 x 0815739383  
35 Trần Thị Mỹ Trinh 21/08/2014 x 0399818287  
36 Đỗ Thanh Tuấn 03/04/2015   0901008335  
37 Vũ Ngọc Cát Tường 10/3/2015 x 0937087091  
38 Trần Lâm Vinh 02/07/2015   0784777794  
             
        Giáo viên chủ nhiệm  
             
        Nguyễn Thị Hiền  
             
TRƯỜNG TH AN TÂY A          
 
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 1.4  
   NĂM HỌC 2021 -2022  
             
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng,
 năm sinh
Nữ Số điện thoại Ghi chú
 
1 Nguyễn Bảo An 11/09/2015   0949404414  
2 Phạm Kim Anh 20/11/2015 x 0919318551  
3 Nguyễn Lê Hải Anh 11/09/2015   0387153496  
4 Nguyễn Hải Ân 09/11/2015   0964787024  
5 Lê Minh Bảo 22/10/2015   0384749947  
6 Trịnh Văn Thành Công 28/04/2015   0363636379  
7 Hồ An Kỳ Duyên 16/09/2015 x 0915722019  
8 Nguyễn Hải Dương 29/03/2015   0917330016  
9 Ngô Khánh Dương 13/10/2015   0928403428  
10 Phạm Thị Thùy Dương 19/05/2015 x 0364963627  
11 Hà Hữu Đạt 22/06/2015   0973174242  
12 Nguyễn Văn Đức 14/10/2013   0916682180  
13 Phạm Văn Đức 12/02/2014   0328500375  
14 Trần Xuân Mạnh Hải 02/12/2015   0946983765  
15 Diệp Hoàn Hảo 02/10/2015 x 0348269710  
16 Nguyễn Thị Bảo Hân 19/04/2015 x 0367708722  
17 Nguyễn Quốc Hậu 06/10/2014   0375772420  
18 Nguyễn Trung Hiếu 20/02/2015   0346253895  
19 Lê Minh Hiếu 20/09/2015   0866120747  
20 Nguyễn Nhật Huy 20/04/2015   0944049616  
21 Hoàng Đình Khánh 25/07/2015   0921466172  
22 Hoàng Đình Anh Khoa 14/12/2015   0973482351  
23 Phạm Đăng Khoa 03/04/2015   0378859653  
24 Lương Hoàng Lâm 15/10/2014   0329326059  
25 Nguyễn Thị Trúc Ly 09/12/2014 x 0375798471  
26 Lê Hà My 16/06/2015 x 0939685580  
27 Nguyễn Hoàng Nam 31/07/2015   0979419212  
28 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 11/08/2015 x 0963810365  
29 Trần Thảo Nhi 09/01/2015 x 0399717060  
30 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 14/10/2015 x 0848206992  
31 Chau Tấn Phát 19/05/2015   0918456995  
32 Phan Thanh Phương 14/03/2015   0915214864  
33 Trần Ngọc Quyên 30/03/2015 x 0987024994  
34 Trần Thư Quỳnh 13/08/2015 x 0355139512  
35 Nguyễn Duy Tân 17/11/2015   0977101519  
36 Đặng Văn Trọng 16/11/2014   0367158011  
37 Trịnh Khả Vy 14/11/2015 x 0357839127  
38 Bùi Thị Tường Vy 26/08/2015 x 0886050430  
39 Nguyễn phạm Nhã Vy 18/01/2015 x 0948063960  
             
        Giáo viên chủ nhiệm  
             
             
        Nguyễn Ngọc Nữ  
             
TRƯỜNG TH AN TÂY A          
 
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 1.5  
    NĂM HỌC 2021 -2022  
             
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng,
 năm sinh
Nữ Số điện thoại Ghi chú
 
1 Trần Ngọc Minh Anh 07/02/2015 x 0374606833  
2 Nguyễn Văn Gia Bảo 24/11/2014   0378301416  
3 Lâm Gia Bảo 20/05/2015   0333538696  
4 Phạm Văn Bình 24/07/2015   0346875376  
5 Lê Thùy Dương 11/06/2015 x 0346477024  
6 Đỗ Văn Đại 29/11/2015   0983774229  
7 Lương Sỹ Đan 04/11/2015 x 0339993718  
8 Nguyễn Tiến Đạt 19/12/2015   0948804345  
9 Đỗ Trung Hiếu 07/11/2015   0854294094  
10 Nguyễn Thanh Hóa 22/09/2012   0901292035  
11 Nguyễn Văn Hoàng 10/05/2015   097232132  
12 Nguyễn Hoàng Gia Huy 18/10/2015   0966004342  
13 Đỗ Duy Khang 18/04/2014   0949560856  
14 Lê Minh Khôi 16/07/2015   0367300573  
15 Nguyễn Đăng Khôi 11/10/2015   0838191321  
16 Nguyễn Anh Kiệt 25/04/2015   0976367848  
17 Nguyễn Gia Kiệt 06/02/2015   0365386242  
18 Phạm Thị Trúc Linh 18/10/2015 x 0849212739  
19 Nguyễn Đỗ Huy Long 04/03/2015   0967500067  
20 Huỳnh Bảo Nam 20/11/2013      
21 Thạch Thị Yến Ngọc 17/09/2015 x 0362535250  
22 Danh Nguyễn Bảo Nguyên 04/02/2015   0353786335  
23 Trần Trọng Nhân 13/11/2015   0834351225  
24 Ngô Tiến Phát 02/08/2015   0914693027  
25 Trần Thanh Phong 27/12/2015   0903100347  
26 Nguyễn Trọng Phúc 12/09/2015   0382673017  
27 Nguyễn văn phong 06/06/2015   0869687764  
28 Phạm Trọng Anh Quang 22/09/2015   0988464548  
29 Nguyễn Minh Quân 19/07/2013   0917734136  
30 Trần Nguyễn Trúc Quỳnh 07/07/2015 x 0946442566  
31 Lê Hoàng Sơn 01/02/2015   0364026258  
32 Nguyễn Thành Tâm 10/08/2015   0703027746  
33 Trương Khả Thư 28/03/2015 x 0944849711  
34 Hồ Bảo Trân 21/06/2015 x 0898786897  
35 Hà đình trung 12/05/2015   0985635353  
36 Nguyễn Huỳnh Nhã Uyên 19/07/2015 x 0354701271  
37 Đỗ Thị Tường Vy 20/10/2015 x 0901645923  
38 Lê Thi Ngoc Yên 27/05/2015 x 0383037160  
39 Đinh Thị Hải Yến 24/02/2015 x 0949801345  
             
        Giáo viên chủ nhiệm  
             
             
        Võ Chúc Thy  
             
TRƯỜNG TH AN TÂY A          
 
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 1.6  
  NĂM HỌC 2021 -2022  
             
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng,
 năm sinh
Nữ Số điện thoại Ghi chú
 
1 Đường Nguyễn Quang Anh 30/01/2015   0974708235  
2 Phạm Hà Trâm Anh 23/01/2014 x 0912733072  
3 Hoàng Văn Gia Bảo 10/02/2015   0908968036  
4 Lê Phong Đạt 23/06/2015 x 0333614774  
5 Lê Thành Đạt 23/07/2015 x 0338650892  
6 Trần Huỳnh Gia Huy 20/11/2015   0396544841  
7 Nguyễn Chí Khải 14/12/2015   0383803837  
8 Võ Nhật Khang 01/03/2015   0389489804  
9 Nguyễn Khang 11/03/2014   0355970681  
10 Lê Tuấn Kiệt 26/07/2015   0339736383  
11 Bùi Lê Khánh Ly 15/11/2015 x 0358716641  
12 Trịnh duy bảo long 03/01/2015   0987337383  
13 Nguyễn Bình Minh 09/04/2015   0365153551  
14 Nguyễn Thùy Mỵ 11/09/2015 x 0912817943  
15 Nguyễn Hải Nam 08/04/2015   0386459998  
16 Phạm Bảo Nam 05/12/2014   0968696051  
17 Nguyễn Bảo Ngọc 24/12/2015 x 0946292482  
18 Trần Thị Minh Nguyệt 02/10/2015 x 0974575677  
19 Nguyễn Thành Nhân 02/10/2015   0962455251  
20 Thái Thanh Phong 11/10/2015   0977194599  
21 Nguyễn Cao An Phú 22/10/2015   0376905408  
22 Nguyễn Nhật Hào Quang 15/02/2015   0775127341  
23 Trần Thị Ngọc Quỳnh 15/04/2015 x 0866935617  
24 Võ Văn Sáng 23/08/2013   0354903954  
25 Nguyễn Công Thành 06/06/2014   0972424263  
26 Đỗ thanh Thảo 01/07/2015 x 0822104947  
27 Thạch Thị Diễm Thi 14/01/2015 x 0918204091  
28 Phan Hữu Thiện 19/08/2015   0969436830  
29 Huỳnh Anh Thư 12/11/2015 x 0947234949  
30 Trần Quốc Toàn 30/11/2014   0946021465  
31 Nguyễn Ngọc Truyền 13/02/2015   0372329734  
32 Nguyễn Đại Phúc Vinh 10/05/2015   0949289219  
33 Lại Hữu Gia Vinh 02/11/2015   0981160161  
34 Nguyễn Hoàng Minh Vy 19/06/2015   0968355410  
35 Đỗ Ngọc Tường Vy 06/09/2015 x 0368407545  
36 Trần Lê Trúc Xuân 18/11/2015 x 0329443206  
37 Phạm Ngọc Như Ý 26/08/2015 x 0908504816  
38 Lê Từ Như Ý 17/11/2015 x 0373111852  
             
        Giáo viên chủ nhiệm  
             
             
        Lê Thị Lý  
             
TRƯỜNG TH AN TÂY A          
 
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 1.7  
  NĂM HỌC 2021 -2022  
             
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng,
 năm sinh
Nữ Số điện thoại Ghi chú
 
1 Nguyễn Hoàng An 07/08/2014   0977151633  
2 Trịnh Phương Anh 02/07/2015 x 0388984079  
3 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 25/07/2015 x 0937814749  
4 Lê Thị Ngọc Ánh 16/01/2015 x 0975675257  
5 Nguyễn Gia Bảo 08/10/2015   0393012658  
6 Phạm Trần Bảo Châu 06/12/2015 x 0965281911  
7 Nguyễn Quỳnh Chi 05/06/2015 x 0987529367  
8 Ngô Minh Đăng 30/12/2015   0965923905  
9 Phạm Khánh Đăng 18/09/2015   0961879652  
10 Phạm Anh Đức 08/06/2015   0977619566  
11 Nguyễn Huỳnh Minh Giàu 12/08/2015   0852344895  
12 Phạm Quốc Hiếu 04/06/2015   0332224560  
13 Trần Dương Quốc Huy 19/11/2015   0919698798  
14 Đoàn Ngọc Tuấn Khang 29/06/2015   0707150374  
15 Đinh Văn Tuấn Kiệt 15/08/2015   0969209130  
16 Nguyễn Tấn Kiệt 08/11/2015   0933140017  
17 Lương Tuấn Kiệt 29/09/2015   0868227953  
18 Nguyễn Văn 22/04/2014   0345525470  
19 Nguyễn Đức Minh 20/09/2015   0857066124  
20 Trần Trọng Nghĩa 22/072015   0399776234  
21 Phạm Hữu Ngoan 30/04/2015   0589425720  
22 Nguyễn Ngọc Thanh Nhã 11/01/2015   0919545608  
23 Mai Hoàng Thiện Nhân 14/07/2015 x 0978826981  
24 Lê Hoàng Nhật 17/02/2015   0948463984  
25 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 18/11/2015 x 0942845316  
26 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 30/03/2015 x 0363381631  
27 Quách Văn Phong 29/07/2015   0971244526  
28 Nguyễn Thị Lan Phương 10/02/2014 x 0338376730  
29 Nguyễn Tiến Quốc 12/09/2015   0967752796  
30 Trần Minh Quyền 21/08/2015   0327104810  
31 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 17/10/2015 x 0332421041  
32 Nguyễn Trần Ngọc Thái 01/01/2014   0366178886  
33 Phạm Lê Hưng Thịnh 09/08/2015   0346370542  
34 Trần Ngọc Thuận 30/05/2015   0334717158  
35 Hồ Anh Thư 05/09/2015 x 0396678687  
36 Trần Đức Trí 03/03/2015   0335974905  
37 Võ Lê Như Ý 09/07/2015 x 0378550577  
38 Vũ Hải Yến 19/06/2015 x 0943073497  
             
        Giáo viên chủ nhiệm  
             
             
        Vi Thị Hằng  
             
TRƯỜNG TH AN TÂY A          
 
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 1.8  
  NĂM HỌC 2021 -2022  
             
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng,
 năm sinh
Nữ Số điện thoại Ghi chú
 
1 Nguyễn Ngọc Khánh An 29/12/2015 x 0353404780  
2 Nguyễn Trần Diệp Anh 19/04/2015 x 0394661454  
3 Nguyễn Thị Kim Anh 28/05/2015 x 0347011949  
4 Trương Ngọc Anh 18/09/2015 x 0974438688  
5 Bùi Hoàng Phương Anh 08/10/2015 x